Parafialny Zespół Caritas w Tulcach

Parafialny Zespół Caritas w Tulcach został powołany w kwietniu 2004 roku na mocy Dekretu arcybiskupiego i wpisał się jednoczesnie w działalność czynną posługi miłosiernej względem bliźniego w naszej parafii. Parafialnemu Zespołowi Caritas przewodniczy pasterz parafii - obecnie jest to ks. proboszcz Marian Libera.

caritas

Caritas w Tulcach pełni dyżur
we wtorki od 17:00 do 19:00 oraz w środy od 11:00 do 12:00.
W tych godzinach można też kontaktować się telefonicznie pod numerem 518 404 715.

Ze strony laikatu w skład Caritas wchodzą:
Dorota Skórzanek - zastępca Przewodniczącego, Bronisława Budziałowska - skarbnik, Jadwiga Dziarska, Jadwiga Wojcechowska, Marian Matyjaszczyk, Józefa Makowska, Elżbieta Matyjaszczyk, Angelika Jackowiak, Marlena Półtorka, Małgorzata Lanzberczak, Krystyna Mądra, Waldemar Skórzanek. Jest to obecny skład wolontariuszy czynnych. Są też powołani wolontariusze wspomagający w liczbie 18 osób.

Cele jakie założylismy sobie od momentu zaistnienia to:

 • Integracja społeczności parafialnej;
 • Udział i pomoc w wydarzeniach parafialnych;
 • uwrażliwienie ludzi na potrzeby biednych, samotnych, chorych, mało zaradnych;
 • Pomoc rodzinom wielodzietnym i samotnie wychowującym dzieci;
 • W miarę mozliwości opieka nad chorymi (w dwóch przypadkach udało się to dzięki wolontariuszom wspierającym);
 • korepetycje dla dzieci i młodzieży z parafii.

DSC 0160Dzięki pomocy i ofiarności znacznej grupy ludzi pozyskujemy tak bardzo potrzebne meble, sprzęt AGD, obuwie, odież itp. Posiadamy również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Dzięki umiejętności dzielenia się z innymi i hojności gospodarzy z naszej parafii pomagamy jadłodalniom w Poznaniu. Rodziny wielodzietne i biedne dostają dla dzieci wyprawkę szkolną.

Pomagamy bezrobotnym znaleźć pracę, udało nam sie zabezpieczyc kilka rodzin w opał na zimę - wszystko to dzięki bliźnim wrażliwym na cudzą biedę.

Parafialny Zespół Caritas w Tulcach należy też do programu PEAD - rozdzielającego nadwyżkę żywności w UE.

Widzim, że ludzie ubożeją - obecnie zgłaszają się do nas ludzi młodzi z wyższym wykształceniem, którzy stracili pracę lub jej poszukują.

STA72349Dla przypomnienia - Caritas to oczy, ręce, uszy i nogi Chrystusa, a więc bez interesowność, miłość, zrozumienie drugiego człowieka są naszym priorytetem. Caritas to organizacja kościelna i działa na terenie parafii dla dobra wspólnego.

Wszyscy posługujący, to wolontariusze, a więc ludzie, którzy ofiarowują swój czas i posługę dla bliźnich a zapłatą za to daj Boże będzie życie wieczne w niebie.

W ciągu roku...

...organizujemy i bierzemy udział w następujących wydarzeniach

 1. Dzień Babci i Dziadka - styczeń
 2. Światowy Dzień Chorego -11 luty
 3. Rozprowadzanie paschalików - Wielki Post
 4. Zbiórka żywności w Wielką Sobotę i rozdzielanie na poszczególne rodziny
 5. Dzień Matki i Dziecka - "Parafiada" - maj/czerwiec
 6. Pielgrzymka mężczyzn - czerwiec
 7. Przyjęcie pielgrzymów (w liczbie ok. 1000 osób) idących do Częstochowy i darmowy posiłek dla nich.
 8. Organizacja półkolonii dla dzieci - lipiec/sierpień
 9. Rozprowadzanie ziół - 15 sierpnia
 10. W tygodniu odpustu parafialnego poczęstunek sióstr zakonnych oraz osób chorych - wrzesień
 11. Papieskie kremówki - październik
 12. Święto Niepodległości - 11 listopada
 13. Święty Mikołaj dla wszystkich dzieci - grudzień
 14. Wieczerza wigilijna dla dzieci - 22 grudnia
 15. Wieczerza dla chorych, samotnych i bezdomnych - 23 grudnia
 16. Rozprowadzanie świec - Adwent

DSC04340W roku 2012 objęliśmy opieką ponad 170 rodzin - 604 osoby. Jak widać jest to znacząca część naszego lokalnego społeczeństwa. Pomagamy również rodzinom spoza parafii w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Pojawiają się głosy obawy czy aby Święty Mikołaj na tak wielką skalę (dla 300 dzieci) był konieczny. Wyjaśniliśmy, że naszym celem jest uzyskanie prawdziwego oblicza tego wielkiego święta jak największej liczbie dzieci by przeciwstawić to obrazowi z mediów, które ukazują Go jako przerosniętego krasnoludka.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierają dzieła Miłosierdzia w naszej parafii.Za każdy gest dobroci niech Was dobry Bóg wynagrodzi.

- 2012 Parafia Narodzenia NMP w Tulcach - Polityka cookies -

Powered by Joomla 1.7 Templates